Telogen Effluvium Saçlarımıza iyi bakmamız ve özen göstermemiz elbette ki sağlıklı saçlara sahip olmamız açısından önemli. Ancak ne yazık ki yeterli değil. Saçlarımızın bir de kendi doğası var bazen bu doğa gereği farklı tipte bazı dökülmeler yaşanabiliyor ve yaşanan bu dökülmeler de tedavi edilmezse bizler için ciddi sorunlar oluşturabiliyor. Özellikle Telogen Effluvium denen çok sık karşılaşılan sorunun tedavisine değindik.

Farklı tipteki saç dökülmeleri, saç dökülmesi tedavisi yapılmasında ihtiyaç duyulan tedavi planlamasının yapılmasında büyük öneme sahip. Bu yazımızda bir saç telinin büyüme döngüsüne, normal dışındaki dökülme sebeplerine ve saç dökülmesi tipleri ile bu dökülmelerin tedavi yöntemlerine değindik…

Hormonal gelişimini tamamlayan yetişkin bir kişi ortalama 100.000 adet saç teline sahiptir. Saç tellerinin sayısı açık renk saça sahip kişilerde yaklaşık %10 daha fazla, kızıl renkte saça sahip kişilerde %10 daha az olduğu gözlemlenmektedir. Doğum yapan kadınlarda ise birinci yılın sonunda saç teli sayısında bir azalma olduğu görülebilir.

Bir saç telinin bir gündeki büyüme hızı bilimsel olarak ortalama 0.37 mm civarında olmaktadır. Bir saç teli bir ay içerisinde neredeyse 1 cm kadar bir uzama gösterir. Eğer saçlarınızı hiç kestirmezseniz saçlarınızın uzunluğunu 100 cm’ye kadar ulaşabilir. Hatta bazı zamanlarda nadiren de olsa 170 cm’ye kadar bir uzunluk da gözlemlenebilir. Saç dökülmeleri ise eğer normal oranda ise endişeye gerek yoktur. Günde ortalama 100 adet saç telinin dökülmesi normal olarak sayılmaktadır.

Bir saç teli, kendi içerisinde bir büyüme döngüsüne sahiptir. Bu büyüme döngüsü başlıca 3 evrede tamamlanır. Bu evreler, Anagen (Büyüme) evresi, Katagen (Gerileme) evresi ve Telogen (Dinlenme) evresidir.

Anagen (Büyüme) Evresi: Bu evre saç tellerinin üretildiği ve saçların uzamayı sürdürdüğü süreci kapsar. Ortalama 2- 7 arasında devam eder. Saçın büyüme döngüsündeki en uzun evre budur. Tüm sürecin yaklaşık %80’i kadar sürer.

Katagen (Gerileme) Evresi: Bu evre, Anagen Evresi ve Telogen Evresi arasında bir geçiş dönemi olma özelliğini taşır. Ortalama 2- 4 haftalık bir sürece denk gelir. Bu süreç, saçın büyüme döngüsünde yaklaşık %16’yı kapsar. Bu dönem saç üretiminin durduğu, saçların inceldiği, saç folikülünün kısaldığı ve saçın cilt yüzeyine doğru hareket ettiği evredir.

Telogen (Dinlenme) Evresi: Telogen evresi, saç köklerinin dinlendiği ve yeniden kıl oluşturmaya başladığı dönemdir. Saçın büyüme döngüsünün en kısa olan bölümüdür ve %4’lük dilimini kapsar. Bu dönem 2- 4 ay kadar devam eder. Telogen yani dinlenme evresi saçların dökülmesi, kalan kök hücrelerin dermişe doğru hareket etmesi ve Anagen yani büyüme evresinin yeniden başlamasıyla sonuçlanır.

Tüm bu evreler dahilinde bazı zamanlarda bazı kişilerde normal oranın dışında daha fazla sayıda saç dökülmesi gözlemlenebilir. Her ne kadar saçlarımıza iyi bakarsak bakalım bizim dışımızda gelişen genetik faktörler ya da dış çevreden gelen etkiler neticesinde saç dökülmelerine bağlı bölge bölge saç seyrelmeleri ya da kellik sorunu bile gözlemlenebilir.

Saç dökülmelerinin çoğu genetik faktörlere bağlı olarak meydana gelmektedir. Ayrıca vücuttaki bazı vitaminlerin eksik kalması da saç dökülmelerindeki artışla kendini gösterebilir. Yaşanan tiroid bozuklukları ya da farklı hastalıkların tedavisi amacıyla kullanılan ilaçlar sonucunda da vücudun dışa vurumları saç dökülmeleri şeklinde yansıyabilir.

Günlük hayatta yaşanan stres, kaygı bozukluğu gibi psikolojik problemler yine saç dökülmelerinin sebepleri arasında yer alır. Bazı kazalar, yaralanmalar yine saç seyrelmelerine ve saç derisinde şekil bozukluklarına neden olur.

İlaveten toplum arasında saçkıran olarak bilinen hastalık da saçlarda ciddi şekil bozukluklarının yaşanması ile sonuçlanır. Tüm bu faktörler, ciddi saç kayıplarına sebebiyet verdiğinden psikolojik problemler, özgüven sorunları gibi olumsuzluklara yol açabilir. Dolayısıyla, farklı saç ekim tedavileri ile yaşanan bu estetik bozulmalar tedavi edilmelidir.

Saç dökülmeleri nedenleri nasıl ki kişiye özel ise tedaviler de kişiye özel olmalıdır. Vücutta eksik olan her neyse teşhis edilmeli ve öncelikle bu sorun giderilmelidir. Eğer ki dökülmeler farklı bir hastalıktan kaynaklı ise bu hastalık tedavi edilmelidir. Saç dökülmesinin nedenlerini gidermeye yönelik olarak vitamin ya da gıda takviyesi tedavisi, hormonal ilaçlar ile desteklemeler veya çeşitli saç losyonları uygulanabilecek tedavi yöntemleri arasında yer alır.

İlaveten, saç derisi içerisine çeşitli vitaminlerin verildiği Mezoterapi (Saç Mezoterapisi) tedavi yöntemi de son derece başarılı sonuçlar verir. Bir başka olumlu sonuçlar veren saç dökülmesi tedavisi yöntemi ise trombositten zengin plazma uygulamasıdır. Bu tedavi yöntemi 2- 4 hafta aralıklı olacak şekilde uygulanır. Saç tipi ve yapısına göre 3 ila 6 seans arasında uygulanır. 6 ay geçtikten sonra ise 1 seans hatırlatma uygulamasının yapılması önerilir.

Saç dökülmesi tedavileri kişiye özel planlanırken, kişinin saç yapısı, genetik yatkınlıkları, tıbbi hastalık geçmişi, saç tipi önemli olduğu kadar saçlardaki dökülme tipinin hangi yapıda ve özellikte olduğu da mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

Saç seyrelmesi ya da kellik yaşayan kişilerde en sık rastlanan saç dökülmesi türleri ise şu şekildedir: Alopesi Areata, Androgenetik Alopesi ve Telogen Effluvium. Saç dökülmesi türleri ortaya çıkış şekillerinden anlaşılabilir. Bu saç dökülmesi tiplerini biraz daha yakından tanımak için yazımızın devamını incelemenizi öneririz.

1) Alopesi Areata (Saçkıran) Nedir?

Alopesi Areata tipi dökülme, bağışıklık sisteminin kıl folikülünü yabancı bir organ olarak algılayarak reddetmesi neticesinde ortaya çıkan saç dökülmesi tipidir. Saçlar, sakallar, kaşlar, kirpikler, kollar, bacaklar ve gövdedeki tüm kılların lokalize dökülmesi olarak görülür.

En fazla saçlı deri ve sakal bölgesinde madeni para büyüklüğünde ortaya çıkar. Bu bölgelerde yer yer dairesel dökülme alanları olarak belirdiği gözlemlenir. Bu alanlar çoğunlukla bir ya da birkaç dökülme alanını kapsar. Alopesi Areata bazı zamanlarda saçlı derideki bütün saçların dökülmesine ve kellik yaşanmasına neden olabilir. Çok nadir de olsa saçlı deriye ilaveten tüm vücut kıllarının dökülmesine yol açtığı da görülmüştür.

Alopesi Areata tipi dökülmelerin meydana gelmesinde önemli rol oynayan iki faktör genetik yatkınlıklar ve strestir. Alopesi Areata tipi dökülmenin daha sık rastlandığı kişiler arasında diyabet, tiroid hastalığı, romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus pernisiyöz anemi ve addison hastalığı olanlar çoğunluktadır. Bu tip saç dökülmeleri vitamin eksiklikleri, düzensiz beslenme alışkanlıkları, alerji ile ilişkili değildir. Ayrıca, alopesi areata tipi saç dökülmesinin bulaşıcı olma özelliği de yoktur.

Alopesi Areata Hangi Özelliklere Sahiptir? Nasıl Anlaşılır?

 • Özellikle saçlı deri bölgesinde ya da sakallarda madeni para büyüklüğünde yuvarlak dökülmeler olarak meydana çıkar.
 • Saçsız kalan bölgelerin etrafında kısa ve incelmiş saçların bulunduğu görülür.
 • Tırnaklarda oluşan ve pitting adı verilen küçük çukurcuklar da alopesi areata sonucunda ortaya çıkmış olabilir. Alopesi areata sonucunda bazen tırnaklarda incelme, kırılma, beyaz çizgiler ya da tırnak plağında matlaşma olduğu gözlemlenebilir.
 • Alopesi areata iyileşme sürecinde saçsız alanlarda yeniden saçlar büyümeye başlar. Büyüyen bu saçların rengi beyazdır ve yapısı incedir. Zaman geçtikçe çıkan saçların yapısı kalınlaşmaya rengi ise koyulaşmaya başlar.

Alopesi Areata Tedavisi Nasıl Gerçekleştirilir?

Alopesi Areata, tedavi uygulanmasa dahi 1 yıl içerisinde kendiliğinden %60 ila %80 oranında iyileşmenin görüldüğü bir hastalıktır. Ancak olumsuz tarafı, bu hastalığın tekrarlayıcı olma özelliğine sahip olmasıdır.

Hastalığın tedavisinde etki gösteren yöntemler arasında kortikosteroid içeren kremler, topikal duyarlandırıcılar, topikal minoksidil tedavisi ya da fotokemoterapi yöntemleri yer alır.

2) Androgenetik Alopesi (Erkek Tipi Saç Dökülmesi) Nedir?

Androgenetik Alopesi, cinsiyet fark etmeksizin hem erkekler hem de kadınlar için can sıkıcı bir problemdir. Kadınlarda 50 yaşından sonra %50 oranında görülen bu sorun, erkeklerde ise daha erken ortaya çıkabilmekte ve 30’lu yaşlardan itibaren %30 üzerinde görülebilmektedir. Kadınlarda özellikle menopoz sonrasında androgenetik alopesi görülme sıklığı artış gösterir.

Çoğu kişide dökülmelerin saçların tepe bölgesinde ve alında açılmalar şeklinde olduğunu gözlemle misinizdir? Bunun sebebi özellikle genetik yatkınlığa sahip olan bireylerde, androjen hormonlarının yüksek olmasına ve saçların da bu hormonlara aşırı oranda duyarlı olmasına bağlı olacak şekilde saç büyüme döngüsünde anagen evrenin kısalıp, telogen evrenin ise uzamasıdır.

Androgenetik Alopesi Hangi Özelliklere Sahiptir? Nasıl Anlaşılır?

 • İlk aşamada saçlarda minyatürizasyon da denilen yavaş ve ilerleyici özellikte bir incelme oluşur.
 • Saçların alın ve tepe bölgelerinde bulunan saçlar incelir ve yoğunlukları azalmaya başlar.
 • Saçların bulunduğu ense ve yan bölgelerdeki kısımlarda ise herhangi bir normal dışı dökülme gözlemlenmez.

Androgenetik Alopesi Tedavisi Nasıl Gerçekleştirilir?

Bu sorun ile başvurduğunuz dermatolog size bazı saç serumları, oral ilaçlar ya da faydalı olabilecek spreyler kullanmanızı önerecektir. Bunların kullanımı saç dökülmesinin azalması ve tedavisinde olumlu sonuçlar verecektir.

Eğer bu hastalık kadın hastalarda hormonal bozukluklara bağlı gerçekleştiyse öncesinde bir hormon tedavisinin planlanması daha verimli sonuçlar verecektir.

3) Telogen Effluvium Nedir?

Telogen Effluvium, saçlı deri üzerinde anagen evresi sürecindeki kıl foliküllerinin olması gerekenden daha hızlı bir biçimde telogen evresine geçmesi neticesinde saç dökülmelerinin artış göstermesidir. Çoğunlukla 3 ya da 4 ay içerisinde saçlar incelmeye başlar, yoğun bir dökülme başlar ve saçlarda seyrekleşme meydana gelir. Saçlı deride ise herhangi bir inflamasyon görülmez.

Telogen Effluvium Nedenleri Nelerdir?

Telogen Effluvium birçok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu nedenlerin başlıca olanları ise şu şekildedir:

 • Farklı hastalıklara bağlı olarak geçirilen ağır ameliyatlar
 • Yaşanılan ateşli hastalıklar
 • Şiddetli enfeksiyonlara maruz kalmış olmak
 • Anemi (kansızlık) ya da demir eksikliği yaşamak
 • B12, biotin, folik asit gibi vitamin eksiklikleri
 • Çinko eksikliği
 • Hipertiroidi ve hipotiroidi hastası olmak
 • Dengesiz ve sağlıksız beslenme sonucunda yaşanılan ani kilo kayıpları (Bu dönemden 2- 3 ay sonra saç dökülmeleri başlar)
 • Kanser ilaçları, doğum kontrol hapları, kolesterol düşürmeye yardımcı ilaçlar, pıhtılaşmayı önleyici ilaçlar ve bu tipteki diğer ilaçların kullanılması
 • Doğumdan sonra ortaya çıkan hormonal değişiklikler
 • Stres ve kaygı bozuklukları ile psikolojik sorunlar
 • Mevsim değişiklikleri

Telogen Effluvium Tedavisi Nasıl Gerçekleştirilir?

Telogen Effluvium tedavisinde öncelikle hastaya bazı kan tahlilleri yaptırılır ve dökülmenin nedenleri teşhis edilir. Bu teşhis doğrultusunda gerekli önlemler alınır, tedavi planı yapılır ve uygulamaya geçilir. Telogen Effluvium tipi dökülmelerin tedavi planı da yapılırken hastanın tıbbi geçmişinin bilinmesi de oldukça önemlidir. Tedavi sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı faktörler şu şekildedir:

Telogen Effluvium Tipi Dökülme;

 • İlaçlara bağlı olarak ortaya çıkmışsa, dökülmeye sebep olan ilaçların kullanımı mümkünse durdurulur.
 • Dengesiz ve sağlıksız beslenme neticesinde görüldüyse, balık, yumurta ve kırmızı et gibi protein açısından zengin besinleri içeren yeni bir beslenme programı hazırlanır.
 • Demir, çinko ya da çeşitli vitamin eksiklikleri tespit edildiyse, takviyeler ve besinler ile gerekli ihtiyaçların giderilmesi sağlanır.
 • Saçlarda fiziksel ya da kimyasal olarak olumsuz etkiler yaratabilecek tüm uygulamalardan uzak durulur. Saçları sürekli boyatmaktan, renk açıcı işlemler yaptırmaktan, fırçalamaktan ve benzeri uygulamalardan kaçınılır.

Siz de sağlığınızdan ödün vermeden hayal ettiğiniz yoğun saç görüntüsüne ulaşmak, acısız, ağrısız ve yan etkisiz şekilde kendinize uygun saç dökülmesi tedavisi uygulamalarından faydalanmak, alanında uzman, profesyonel, güvenilir bir kadro yardımı ile saç dökülmesi tedavisi yaptırmak ve saç dökülmesi tedavisi fiyatları hakkında bilgi almak için hemen +90 542 464 74 33 noyu arayarak Quartz Clinique ulaşın ve randevunuzu planlayın.

Bir yanıt yazın