iple burun kaldırma Burun ip askı (iple burun kaldırma) uygulamalarında yalnızca burun ucu düşüklüğüne çözüm üretilir. Burun ip askı işlemi esnasında burun dokularında herhangi bir değişiklik yapılmaz.

Uygulama lokal anestezi altında yapılır ve yaklaşık 30 dakika içerisinde işlem tamamlanmış olur. Uzman kişiler tarafından yapıldığı takdirde son derece ağrısız, acısız ve hastanın konforlu olacağı risksiz bir işlemdir.

Burun İp Askı (İple Burun Kaldırma) Nedir?

Burun ip askı ya da diğer bir adıyla iple burun kaldırma, burun ucu düşük ya da hafif kemerli burunlarda burun ucunu kaldırarak kemerli burun görüntüsünü yumuşatmak ve yüze daha estetik bir görüntü katmak için yapılan bir uygulamadır.

Burun estetiği ameliyatlarından korkan, sonrasındaki iyileşme sürecini yaşamak istemeyen veya genel anestezi almasında sakınca olan kişilere rahatlıkla uygulanıp yüz güldürücü sonuçlar sağlar. Ayrıca tüm bunlara ek olarak burun ucu düşüklüğü kişinin rahat nefes almasını engelleyen bir durum olduğundan dolayı iple burun kaldırma işlemi yalnızca estetik amaçlı değil sağlık açısından da uygulanmaktadır.

Uzman kişiler tarafından yapıldığı takdirde hastanın uygulama esnasında hiçbir acı hissetmediği, uygulama sonrasında ise ağrı ve komplikasyon riskinin olmadığı bir işlemdir. İple burun kaldırma uygulamasının sonuçlarını görmek için burun estetiğinde olduğu gibi iyileşme sürecinin beklenmesine de gerek yoktur. Hasta burun ip askı uygulamasının ardından burun şeklindeki farkı anında görebilir.

Burun İp Askı (İple Burun Ucu Kaldırma) İşlemi Nasıl Uygulanır?

İşlem öncesinde uzman doktor hastayı detaylı bir şekilde muayene ederek mevcut burun, kemik ve kıkırdak yapısına, cilt dokusunun kalınlığına ve burun ucundaki düşüklük miktarına dikkat eder. Muayenenin ardından hastanın iple burun ucu kaldırma işlemi için uygun bir hasta olup olmadığına karar verilir.

Eğer hasta uygun görülürse uygulama yapılır. Öncelikle burun ip askı işleminin yapılacağı bölge özel solüsyonlarla dezenfekte edilerek olası mikrop kapma durumlarının önüne geçilir. Ardından hastanın burun kısmına lokal anestezi uygulanarak işlem esnasında herhangi bir acı ya da ağrı hissetmeden konforlu olması sağlanır.

Burun ip askı uygulaması dikey planda asma prensibine dayanmakta ve uygulama bölgesindeki cilt yüzeyinden küçük deliklerden geçirilen iplerin yukarıya doğru gerilmesiyle burun ucunda kaldırma işlemi gerçekleşmektedir. Yukarıya doğru gerilen ipler burun ucunu yukarı asar. Ortalama 30-40 dakika içerisinde tüm işlem tamamlanmış olur.

İple burun ucu kaldırma işlemi esnasında kullanılacak olan ip sayısı kişinin mevcut burun yapısına ve şikayetine göre değişkenlik göstermektedir. Bazı hastalarda 3-5 adet ip yeterli olurken bazı hastalarda burun ucu çok düşükse ya da burun köprüsünün kaldırılması gerekiyorsa 10-12 adet ip kullanılması gerekebilmektedir.

Burun İp Askı (İple Burun Kaldırma) İşlemi Kimlere Uygulanabilir?

 • Burun görüntüsünde çok radikal bir değişim istemeyen yani burun görüntüsünü tamamen değiştirmek istemeyen,
 • Burun kemik yapısında herhangi bir problemi olmayan,
 • Burunda ileri düzeyde bir kemer bulunmayan,
 • Hafif derecede burun düşüklüğü bulunan,
 • Burun içerisinde et bulunması nedeniyle nefes almakta zorlanmayan ancak burun ucu düşüklüğü nedeniyle nefes alma sorunları yaşayan,
 • Burunda kemik eğriliği bulunmayan,
 • Burun yapısı uzun olan; ancak kemik yapısı geniş olmayan yani burun kemiğinde herhangi bir törpüleme ihtiyacı duymayan,
 • 18 yaşını doldurmuş kişilere rahatlıkla uygulanabilir.

Burun İp Askı (İple Burun Kaldırma) İşlemi Kimlere Uygulanmaz?

 • Uygulama bölgesinde aktif enfeksiyonu bulunan,
 • Hamilelik veya emzirme süreçlerinde olan,
 • Pıhtılaşma sorunları yaşayan,
 • Kanser hastası olan,
 • İleri seviye bir otoimmün hastalığı bulunan,
 • Burunda ileri derecede kemerleşme bulunan ve bu kemerin törpülenmesi gereken,
 • Burun içinde bulunan etlerden dolayı rahat nefes almakta zorlanan,
 • Burun kemiğinde eğrilik bulunan,
 • Burun kemik yapısı geniş olan ve bu genişlikten rahatsız olan,
 • 18 yaşın altındaki kişilere uygulanmaz.

Burun İp Askı (İple Burun Kaldırma) İşleminin Avantajları Nelerdir?

 • İple burun kaldırma uygulaması burun estetik ameliyatlarında olduğu gibi morarma, şişme ve ödeme neden olmaz.
 • Burun ucu düşüklüğünden dolayı rahat nefes alamayan kişilere rahatlıkla nefes alabilmeleri için çözüm sunar.
 • Burun kemiğine herhangi bir zarar vermez.
 • Kişi uygulamadan memnun kalmazsa ek ipler kullanılarak rahatsız olunan kısım düzeltilebilir.
 • İyileşme süreci burun estetiği ameliyatlarına göre oldukça hızlıdır ve kişi kolaylıkla sosyal yaşamına geri dönebilir.
 • Burun ip askının yapıldığı bölgedeki delik çok küçük olduğundan dolayı dikiş kullanılmaz ve iz kalması söz konusu değildir.
 • İple burun kaldırma işleminin sonrasında burun estetiği ameliyatlarında olduğu gibi tampon ve alçı kullanılmasına gerek yoktur.
 • Burun ip askı işleminin uygulanabilmesi için 18 yaşını doldurmak yeterlidir.

Burun İp Askı (İple Burun Kaldırma) İşlemi Sonrasında Ortaya Çıkacak Olan Sonucu Önceden Görebilmek Mümkün Müdür?
Burun İp Askı

Her gün gelişen teknoloji sayesinde hastaya 3D simülasyon aracılığıyla burun ip askı işlemi sonrasında sahip olacağı burnu göstermek mümkündür. Bu sayede hastanın kafasındaki beklentiler daha da netleşip uygulama sonrasında memnuniyetsiz olma ihtimali ortadan kaldırılmış olunur.

Burun İp Askı (İple Burun Kaldırma) İşleminin Riskleri Var mıdır?

Burun ip askı işlemi sıklıkla uygulanan ve uzman kişiler tarafından yapıldığında herhangi bir riski bulunmayan bir işlemdir. İple burun kaldırma işlemi esnasında uygulanan ipler vücut tarafından zaman içerisinde tamamen eriyen ipler olup herhangi bir reaksiyona neden olmaları da söz konusu değildir.

Burun İp Askı (İple Burun Kaldırma) İşlemi Kalıcı Mıdır?

Burun ip askı işleminin etkileri yaklaşık olarak 4 ila 6 ay kadar sürmektedir. Cilt dokusunun altına yerleştirilen ipler zaman içerisinde tamamen eriyerek kaybolurlar; ancak lifting etkisi 4-6 ay kadar devam eder. Bu sürenin sonunda eğer hasta isterse işlem tekrar edilebilir.

Burun İp Askı (İple Burun Kaldırma) İşlemi Ağrılı Bir İşlem Midir?

Burun ip askı işlemi esnasında burun kemiğine herhangi bir müdahalede bulunulmadan yalnızca burun ucu yukarıya doğru kaldırılır. Dolayısıyla uygulama öncesinde yapılan lokal anestezi sayesinde işlem sırasında hasta herhangi bir acı duymazken, uygulama sonrasında da görülebilecek hafif morarma ve şişme dışında herhangi bir ağrı olmamaktadır. Hastanın yapısı çok hassas ve ağrı eşiği düşükse hafif bir ağrı hissedebilir; ancak bu durumda da ağrı kesici ilaçlarla bu süreç kolaylıkla atlatılır.

Burun İp Askı (İple Burun Kaldırma) İşlemi Sonrasında Hastanın Burun Bölgesinde İz Kalır mı?

İple burun kaldırma uygulamasında iğne girişlerinin yapıldığı yer oldukça küçüktür ve herhangi bir dikiş gerektirmez. Dolayısıyla burun ip askı işlemi sonrasında kişinin burun bölgesinde herhangi bir iz de kalmamaktadır.

Burun İp Askı (İple Burun Kaldırma) İşlemi Sonrasında Burunda Düşme Yaşanır mı?

Burun ip askı işlemi sonrasında yapılan askının 2 hafta içerisinde çıkarılması halinde burun eski haline döner; ancak iple burun kaldırma işleminin üzerinden 3 haftanın geçmesiyle beraber burun nihai şeklini alır ve askı çıkarılsa dahi burunda herhangi bir düşme yaşanmaz.

Burun İp Askı (İple Burun Kaldırma) İşlemi Sonrasında Hastanın Burnunda Tampon ya da Alçı Kullanılır mı?

Burun ip askı işlemi lokal anestezi altında uygulanan, neredeyse hiçbir riski bulunmayan ve oldukça basit bir işlemdir. Ayrıca işlem esnasında hastanın burun kemiğine herhangi bir müdahalede bulunmayı da gerektirmez. Bu nedenle uygulamanın sonunda hastanın burnuna tampon ya da alçı uygulaması da yapılmaz.

Yalnızca buruna verilen şeklin daha iyi korunabilmesi için işlem esnasında doktor tarafından bir flaster takılır. Takılan bu flaster hastayı hiçbir şekilde rahatsız etmez veya günlük yaşamından alıkoymaz. Burun ip askı uygulamasının ardından 4-5 gün geçmesiyle beraber flaster çıkarılır.

Burun İp Askı (İple Burun Kaldırma) İşlemi Sonrasında Kişi Günlük Hayatına Ne Zaman Döner?

Burun ip askı uygulaması cerrahi burun estetiği operasyonlarının aksine genel anestezi ile değil lokal anestezi ile yapıldıkları ve herhangi bir büyük kesi yeri ile dikiş gerektirmedikleri için kişi uygulama sonrası günlük hayatına istediği zaman dönebilir.

Burun estetik uygulamaları arasında bulunan burun ip askı uygulamaları, sonrasında morarma, şişme ve ödemin minimum düzeyde olduğu operasyonlardır. İple burun kaldırma işleminin ardından buruna verilen şekli korumak için yalnızca flaster kullanılır.

Tampon veya alçı kullanılmaz. Kullanılan bu flasterler de 4-5 gün içerisinde çıkarılır; ancak kişinin burnunda bulundukları süre boyunca kişinin günlük hayatını etkilemezler. Burun ip askı uygulamasının ardından 3.haftanın sonunda iyileşme süreci tamamlanmış ve burun nihai şekline kavuşmuş olur.

Burun İp Askı (İple Burun Kaldırma) İşlemi Öncesinde Hastanın Dikkat Etmesi Gerekenler Nelerdir?

 • İyileşme sürecini yavaşlatacağı için burun ip askı uygulamasından yaklaşık bir hafta öncesinde alkol ve tütün kullanımına ara verilmeli,
 • Kan sulandırıcı ilaçların alımına iple burun kaldırma uygulamasından bir hafta önce son verilmeli,
 • Kanı sulandırabilecek bitki çaylarının tüketimi burun ip askı işleminin bir hafta öncesinde kısıtlanmalı,
 • Hasta mevcut sağlık durumu, aldığı ilaçlar ve daha önceden geçirdiği tüm operasyonlarla ilgili doktorunu bilgilendirmelidir.

Burun İp Askı (İple Burun Kaldırma) İşlemi Sonrasında Hastanın Dikkat Etmesi Gerekenler Nelerdir?

 • Burun ip askı uygulamasının ardından burun şeklinin oturması için doktorun yerleştirdiği flaster 4-5 gün boyunca çıkarılmamalı,
 • İple burun kaldırma uygulamasının ardından ödemi arttırabilecek sıcak ortamlardan uzak durulmalı,
 • Yüz üstü yatmak yüz bölgesindeki ödemi arttırıp buruna zarar verebileceği için uygulamadan sonra bir süre sırt üstü yatılmalı,
 • Burun ip askı uygulamasının ardından burun bölgesi her zamankinden daha hassas olacağı için darbelere karşı korunmalı,
 • İple burun kaldırma işleminin ardından en az 3 hafta boyunca yüz bölgesine masajdan uzak durulmalı. Yine aynı şekilde uygulamadan sonraki 3 hafta boyunca sauna, hamam ve spa ’ya gidilmemeli,
 • Eğer hasta günlük yaşamında kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsa, iple burun kaldırma işleminin ardından doktorun uygun gördüğü zaman kan sulandırıcı ilaç alımına geri başlamalıdır.

Burun İp Askı (İple Burun Kaldırma) Fiyatları

Burun ip askı işleminin fiyatı, uygulama yapılacak olan hastanın mevcut durumuna, beklentilerine ve doktorun tecrübesine göre değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle iple burun kaldırma işleminin fiyatı kişiye özel olmaktadır.

İple burun kaldırma işlemi için Sağlık Bakanlığı onaylı merkezlerin internet sitelerinde fiyat belirtmeleri yasal değildir. +90212 241 46 24 numaralı telefondan polikliniğimizi arayarak iple burun kaldırma uygulaması için fiyat ve bilgi alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın